Víza

Do zemí s vízovou povinností vyřizujeme víza dle potřeb klienta:
– turistická, pracovní, studijní, tranzitní,
– jednovstupá, vícevstupá,
– ve standardním nebo expresním režimu (pokud to podmínky úřadu umožní).

Pro vyřízení víza poskytujeme kompletní informace týkající se vízových povinností
a formulář žádosti. V případě potřeby vyřídíme potřebná pozvání nebo další formality.
Díky našim zkušenostem minimalizujeme riziko neudělení víza.

Udělení víza je vždy plně v kompetenci zastupitelského úřadu.
Zastupitelský úřad si může během administrativního procesu vyžádat další podklady.
Lhůty pro vyřízení víza jsou orientační a zastupitelský úřad je oprávněn nedodržet
termín vyřízení. Proto doporučujeme žádat o vízum s dostatečným předstihem.
Vízum může být zamítnuto i bez udání důvodu, a to i bez možnosti odvolání
a poplatek je v takovém případě nevratný.

Některé země bez vízové povinnosti mohou vybírat vstupní, výstupní poplatky,
odletové taxy, turistické karty apod.

Některé země, jak s vízovou povinností, tak bez vízové povinnosti vyžadují
minimální platnost pasu a tato doba je rozdílná (obvykle 3 nebo 6 měsíců).

Nejaktuálnější informace naleznete na www.mzv.cz.